НачалоПолезно18 детски градини включени в програмата за безплатна закуска в Русе

18 детски градини включени в програмата за безплатна закуска в Русе

На 15.12.2010 г. приключи работата на създадената със заповед на кмета Божидар Йотов комисия, ангажирана с разпределението на средствата по Националната програма „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст“, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I – IV клас“.

Членове на комисията са експерти на общинска администрация, отдел „Образование“, специалисти от Дирекция „Социално подпомагане“ и представители на родителската общност.

{loadposition content_adsense}

По време на заседанието комисията разгледа постъпилите от училищата и детските градини заявления за участие в националната програма и установи, че всички пакети от документи, подадени от образователните звена, са изрядни и съгласно изискванията. Основните критерии в програмата са свързани със съответствие на заявените дейности с целите на програмата и целесъобразно и ефективно използване на средствата от бенефициента.

В рамките на заседанието комисията реши да допусне за участие в разпределението на средствата по националната програма представените комплекти от документи на 24 училища и 18 детски градини от община Русе. В хода на обсъжданията комисията бе единодушна относно приемане на решение за разпределение на средствата на база равнопоставеност за всяко училище и детска градина – 0,49 лв. на ученик за закуска или дете в подготвителна група в детска градина и 0,86 лв. за подпомагане на обедно хранене или закуска за ученици в полуинтернатни групи.

Източник: ruse24.bg

Още по темата

Най-четеното