НачалоПолезноБлизо 15% от децата са посещавали детски ясли през 2009

Близо 15% от децата са посещавали детски ясли през 2009

Към края на 2009 година в страната функционират 701 самостоятелни детски ясли и яслени групи към Обединени детски заведения (ОДЗ) с общо 26 952 места в тях. От тях, в дневни ясли местата са 26 466, а в седмични – 486. В градовете детските ясли са 581 с 24 673 места, а в селата – 120 с 2 279 места, отчита Националният статистически институт.

 

През 2009 година продължава трайната тенденция на увеличение както на броя на заведенията, така и на местата в тях.

{loadposition content_adsense}

В края на 2009 г. се отчита най-голямото увеличение на места в детските ясли за периода 2000 – 2009 година. В сравнение с предходната година броят на местата в самостоятелни детски ясли и яслени групи към ОДЗ се увеличава с 1861 или 7.4%. В по-голяма степен това увеличение се дължи на нарастването на броя на местата в яслени групи в ОДЗ – с 1331 или 11.0%.

Значително е и увеличението на броя на децата, отглеждани и възпитавани в детски ясли през 2009 година. Постъпилите през годината деца са 27 395 или с 9.5% повече спрямо предходната година. В края на 2009 година в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ОДЗ остават 30 066 деца или с 10.1 % повече в сравнение с края на 2008 година.

Над средното за страната е увеличението на броя на децата, отглеждани в самостоятелни детски ясли и яслени групи към ОДЗ в сравнение с предходната година, в областите Пазарджик (65.3%), Пловдив (59.0%), Ямбол (15.5%), Монтана (14.8%) и София (столица) (11.5%).

Най-голямо е намалението на децата в яслите в края на 2009 г. спрямо 2008 г. в областите Кърджали (-7.8%), Стара Загора (-4.8%), Русе (-4.1%), Сливен (-3.8%) и Смолян (3.5%).

{loadposition content_adsense}

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст се запазва почти без изменения през 2009 г. Най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 70.2%, следван от дела на децата от 1 до 2 годишна възраст – 26.6%. Най-малко са  децата на възраст до 1 година – 108 или 0.4%. Над 3-годишна възраст са 849 деца или 2.8%.

В края на 2009 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли е 13.3%. В сравнение с предходната година показателят бележи леко повишение. Изчислява се като отношение на децата до 3-годишна възраст, посещаващи самостоятелни детски ясли или яслени групи, на 100 деца от населението в тази възрастова група. Повишава се обхватът на децата на две годишна възраст – от 25.7 % през 2008 г. на 28.6 % през 2009 г. Почти без изменение е обхватът на едногодишните деца – 10.6%.

За да осигурят условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание
на децата, по основно трудово правоотношение към края на 2009 година в детските ясли работят 6 751 души персонал.

Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 801 като броят им намалява с 3.2% спрямо предходната година, за сметка на увеличения брой немедицински специалисти. По-голямата част от медицинските специалисти са медицински сестри (3 671) и акушерки (97). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 2 947 души или с 3.7% повече в сравнение с 2008 година.

Източник: Econ.bg

Още по темата

Най-четеното