НачалоПолезноДецата строят своя град - Варна с УНИЦЕФ

Децата строят своя град – Варна с УНИЦЕФ

Какво? „Моите стъпки към моята Варна” – дискусия с децата за техните права по метода „отворено пространство”

Кога? 27 ноември 2009
Първа среща с деца от 13 до 15г. – от 10ч. до 13ч.
Втора група с деца от 16 до 18г. – от 14ч. до 17.30ч.
В 14 ч. децата ще представят идеите си за „по-добра” Варна на г-н Коста Базитов (зам. кмет на Варна).
Къде? Гр. Варна, Mладежки дом, бул. Цар Освободител 27

Кой? УНИЦЕФ България в партньорство с Националната мрежа за децата.

Защо? Защото всички деца заслужават детство! Защото всички деца имат права и те трябва да бъдат зачитани!

На 20 ноември 2009г. Конвенцията на ООН за правата на детето навърши 20 години. По случай годишнината УНИЦЕФ България организира серия от събития насочени към пълноценното и активно участие на децата като пълноправни граждани на обществото.

Около 100 деца от Варна ще се включат в еднодневна дискусия по метода „отворено пространство” на тема правата на децата. Целта на събитието е да запознае децата и младежите с техните права чрез интерактивни методи, които насърчават участието им в процеса на вземане на решения. Ще бъде дискутирана връзката между правата на децата и развитието на човечеството, като се направи преглед на постиженията и предизвикателствата пред България. Конкретните предложения, формулирани в резултат на срещите, ще бъдат представени на местните политически органи.

Представители на община Варна вече взеха участие в обучение за работа с методиката „Отворено пространство”, адаптирана за деца, като ползотворно продължение на тяхната работа в рамките на инициативата „Община – приятел на детето”. Mетодиката „отворено пространство” ще позволи на общините да търсят и получават идеи от своите деца, както и да ги подкрепят в поемането на отговорност за реализирането им.

За Конвенцията на ООН за правата на детето:
Преди 20 години световните лидери създадоха Конвенцията на ООН за правата на детето – глобален договор за признаване и закрила на правата на децата в целия свят. Конвенцията, която към момента е подписана от всички държави в света. Нейните принципи са утвърдили значението си в националните и местните законодателни органи, мотивирайки правителствата навсякъде по света да издигнат правата и развитието на децата в най-висок приоритет на своята законодателна дейност.

Правата се основават на достойнството и индивидуалните качества на всяко едно дете, независимо от неговата раса, цвят на кожата, пол, религия, езика, който говори, собственото му мнение, потекло, заможност, статут или способности. Това ги прави валидни за всички деца по света. С тези права се появяват и задълженията, както на правителствата така и на всеки отделен човек, да не се нарушават правата на другите.

УНИЦЕФ се ръководи от Конвенцията за правата на детето в реализацията на своята мисия, чийто главни насоки са защитата правата на детето, задоволяването на основните потребности на децата и разширяването възможностите за достигане на пълния им потенциал. Според тази Конвенция УНИЦЕФ има мандат на световна организация за закрила правата на децата.

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на обединените нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

За повече информация:
Цветелина Бонова, Комуникации и връзки с обществеността, УНИЦЕФ България, тел.: 02-96-96-207, 0882-42-44-43, Email: tbonova@unicef.org, http://www.unicef.org/rightsite/

{loadposition content_adsense}

Още по темата

Най-четеното