НачалоПолезноПървата в България учебна биоферма отваря врати през юни

Първата в България учебна биоферма отваря врати през юни

Първата в България учебна биоферма отваря врати в 11 часа на 4 юни 2010 година (петък) в Агроекологичния център на Аграрния университет в Пловдив.

„Слънчева градина”, както се нарича фермата, стана възможна по проекта „Изграждане на учебна ферма за биологично земеделие”, финансиран от Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

{loadposition content_adsense}

„Слънчева градина” предоставя уникалната възможност на деца и млади хора да се почувстват като част от земеделско стопанство, да видят откъде идва и как се прави храната на нашата трапеза, както и със собствените си ръце да засадят домати, чушки и други зеленчуци, да оберат реколтата есента и да направят лютеница, да омесят хляб, да направят сирене и масло… Няколко групи деца от София вече бяха за ден в „Слънчева градина” и се върнаха с незабравими впечатления. Децата засадиха зеленчуци в истинска ферма, което досега бяха правили само виртуално в интернет.

Целта на „Слънчева градина” е да допринесе за екологичното образование на децата, както и да повиши знанията на студенти и ученици за устойчивото производство и по-специално за биологичното земеделие, за устойчивия начин на живот и опазването на околната среда. Учебната биоферма цели да покаже предимствата на биологичните продукти. „Слънчева градина” е и своеобразен пример за земеделските производители за ползите от насочването към биологично производство.

Капацитетът на „Слънчева градина” е 25 деца за едно посещение. Учебната биоферма ще бъде отворена през цялото лято, а посещенията в нея през новата учебна година могат да се превърнат в част от образователната програма на децата или в тяхна зелена ваканция.

Инициатор на проекта за „Слънчева градина” е българската Фондация за биологично земеделие „Биоселена”, създадена през 1997 с основна цел да развива и подпомага биологичното и устойчиво земеделие в България, опазването на биоразнообразието и околната среда. Фондацията предлага обучение по агроекология и биологично земеделие и вече е обучила вече стотици фермери. Фондацията е известна с разработването и предлагането на българския пазар на „моделни” биопродукти: кисело мляко, сирене, мед, плодове и зеленчуци. „Биоселена” е редовен член на Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM), съучредител и съдружник е в „Балкан Биосерт“ ООД – първият български орган за контрол и сертификация на биологично производство.

Партньори на фондация Биосена по проекта „Слънчева градина” са Аграрният университет- гр. Пловдив, норвежката организация – Norges Vel, Норвежкото кралство дружество за развитие и Столичният център за работа с деца.Биоферма за деца

Агроекологичният център към АУ- Пловдив, на чиято територия е изградена учебната биоферма, е първото в България сертифицирано биологично стопанство. Центърът е създаден през 1989 г., извършва научно-изследователска и образователна дейност за развитие на биологичното земеделие в България. От 1994 година действа и като Демонстрационен център за биологично земеделие. Центърът има богат опит като координатор и партньор в редица европейски международни проекти и програми.

Norges Vel, Норвежкото кралско дружество за развитие е независима неправителствена организация с дългогодишен опит в земеделието и с фермите, отворени за посетители- деца и възрастни. В момента Norges Vel осъществява и проект, наречен „Земеделие в подкрепа на общността”, който дава възможност на дадени групи хора да отгледат свои собствени зеленчуци, предимно биологични, обяснява Йохан Елингсен от Norges Vel. Самият той има двадесетгодишен опит в биологичното земеделие, през 1989 е бил един от първите норвежки фермери, започнали превръщането на фермите си в биологични стопанства. Чрез „Слънчева градина” Йохан Елингсен иска да предаде в България успешния норвежки опит в тази сфера.

Подготовката на учебните програми в учебната биоферма и организирането на посещенията на групи деца се осъществява от Столичния център за работа с деца. Центърът е извънучилищно звено в системата на Министерство на образованието и науката и е на бюджетна издръжка на Столичната община. Центърът има шест филиала в различни райони на София и обхваща повече от 3500 деца в клубове по интереси. Основната задача на центъра е чрез неформално образование да подобри достъпа до образование и обучение, да развие творческия потенциал у децата и да им даде възможност за творческа и личностна изява.

Повече за Норвежката програма за сътрудничество

Норвежката програма за сътрудничество има за цел да стимулира икономическия растеж и устойчивото развитие и да допринесе за засилване на двустранните отношения между България и Норвегия. Норвежкото правителство отпусна 20 млн. евро за финансиране на проекти, които биха допринесли за иновационния и технологичен обмен и бизнес развитие между България и Норвегия за периода януари 2007 – април 2009.

Основно изискване за участие в програмата е доказано партньорство между организации от Норвегия и България. Така се дава възможност за засилване на сътрудничеството и контактите между български и норвежки институции и бизнес общности.

Приоритетни области:

  • Намаляване на емисиите от парникови газове, включително проекти за съвместно изпълнение по Протокола от Киото, както и на други емисии във въздуха и водата;
  • Енергийна ефективност и възобновяема енергия;
  • Подпомагане на устойчивото производство, включително сертифициране и проверка;
  • Прилагане на достиженията на правото от Шенген, подкрепа за национални шенгенски планове, както и укрепване на съдебната система.

Принцип на финансиране: Подкрепата не може да надхвърля 60% от стойността на проекта. Предвидени са две изключения: до 85% – за проекти на централните, регионалните или местните власти, при осигурено допълнително финансиране от държавния или местния бюджет; до 90% – за проекти на неправителствени организации и социалните партньори

Повече информация за Програмата може да намерите на: www.norwaygrants.org

 

Още по темата

Най-четеното