НачалоПолезноПрием в детските градини в община Добрич

Прием в детските градини в община Добрич

Община Добрич приема молби за детските ясли и градини до 30 април, съобщават от кметството. Заявления за децата, които ще постъпят в първа възрастова група за следващата учебна година, се подават в детските градини.

В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите и телефон за връзка. Представя се оригинал на акта за раждане на детето, като ксерокопието остава в детското заведение.

Необходим е и документ от работодател, че двамата родители работят в общинско, държавно предприятие, частно търговско дружество или сдружение с нестопанска цел. Друг задължителен документ е служебна бележка от Бюрото по труда.

{loadposition content_adsense}

Подава се и удостоверение за липса на задължения към Община Добрич за календарната 2009 г. до месец май 2010 г.

Обявяването на списъците с приетите деца в първите групи в детските градини става на видно място във всяко детско заведение на 30 май т.г. До 10 юни отдел „Образование и култура“ обявява незаетите места в ЦДГ.

С предимство се приемат деца със заболявания, от многодетни семейства, на които поне един от родителите е с инвалидност от 71% до 100%, деца-сираци или полусираци, деца на родители студенти, обучаващи се в редовна форма във ВУЗ на територията на Община Добрич. Предимство ползват и деца от семейства, в които поне един от родителите работи в системата на образованието.

Директорите на детските заведения се задължават да поставят правилата на достъпно място, за информация на всички родители.

Източник: dariknews.bg

Още по темата

Най-четеното