НачалоПолезноСпоред данни на НСИ местата в детските градини се увеличават

Според данни на НСИ местата в детските градини се увеличават

Към края на 2008 година в страната функционират 673 самостоятелни детскиясли и яслени групи към Обединени детски заведения (ОДЗ) с общо 25 091 места в тях. От тях, в дневни ясли местата са 24 341, а в седмични – 750.

През 2008 годинапродължава тенденцията на увеличение както на броя на заведенията, така и на местата в тях. По-чувствително е нарастването на местата в детските ясли и яслени групи, които се увеличават с 2.8 % в сравнение с предходната година, което се дължи основно на увеличението на местата в дневните ясли (с 3.8 % или с 895 места), става ясно от публикувана днес статистика на Националния статистически институт.

През 2008 година продължава да нараства броят на децата, отглеждани и възпитавани в детски ясли. Постъпилите през годината деца са 25 023 или с 1.7 % повечеспрямо предходната година. Към края на 2008 година в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ОДЗ остават 27 297 деца или с 2.3 % повече в сравнение с края на предходната година.

От всички деца отглеждани в детски ясли към края на 2008 година най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 68.5 % (18 730 деца), следван от делана децата от 1 до 2 годишна възраст – 27.8 %. Само 61 деца или 0.2 % от общия брой на децата са на възраст до 1 година и 912 деца или 3.3 % са децата над тригодишна възраст.

За да осигурят условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание на децата, по основно трудово правоотношение към края на 2008 година в детските ясли работят 6 769 души персонал. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 925 като броят им нараства с 1.7 % спрямо предходната година. По-голямата част отмедицинските специалисти са медицински сестри (3 821) и акушерки (68).

Немедицинския персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 2 842 души или с 1.3 % по-малко в сравнение с 2007 година.

Още по темата

Най-четеното