НачалоПолезноЗа недостига на места в общински детски градини и ясли в София

За недостига на места в общински детски градини и ясли в София

http://sofiacouncil.bg/index.php?page=sessions&id=275

Заседание No 11 от дата 08.03.2012
ДНЕВЕН РЕД:

6. Питане вх. № 93-00-87/1/23.02.2012 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно неизпълнение на Програмата за изграждане на нови детски ясли и градини в гр. София и кога администрацията на СО ще осигури места в общински детски ясли и градини за всички кандидатствали деца.

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СОФИЯ
ЧРЕЗ   Г-Н EЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П И Т А Н Е
от Борис Цветков – общински съветник

ОТНОСНО:   Неизпълнение на Програмата за изграждане на нови детски ясли и градини в гр.София и кога администрацията на СО ще осигури места в общински детски ясли и градини за всички кандидатствали деца

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,
Дефицитът на места в общинските детски ясли и градини се превърна в хронична криза на столицата, без изгледи за скорошното и решаване.

Съгласно приетите от СОС Програми за увеличаване броя на детските градини в гр.София през м.септември 2008г. на ул.”Победа” в р.Оборище е започнало строителство на нова детска градина за 115 деца. Също така се предвижда откриването на 5 групи да стане през 2009 година, а и до днес строителството очевидно не е започнало.
За съжаление, има и редица други сериозни разминавания и неизпълнения на планираните дейности.
Във връзка с различните и разминаващи се съобщения за състоянието към момента на проблема с недостига на места в столичните общински детски ясли и градини, отправям към Вас следните въпроси:
1. Какъв е точният брой на кандидатствалите и ненастанени деца в столичните общински детски ясли и градини след последното класиране, какъв е броят им по различни възрастови групи и по райони?
2. Колко деца от чакащите се очаква да бъдат настанени в общински (новопостроени или разширени) детски ясли и градини през настоящата 2012 година?
3. По повод продължаването на ползване на сгради и дворове на общински детски ясли и градини от външни структури – Колко и кои са сградите и дворовете на общински детски ясли и градини и имотите, отредени за детски ясли и градини, които продължават да се ползват от други ползватели?
4. С оглед катастрофалното състояние с липсата на места в детските ясли и градини в гр.София, кои от заложените в Програмите нови детски градини не се изграждат и какви са проблемите за това?
5. При деклариран за поредна година приоритет „Образование” в бюджета на СО, какъв е конкретният срок, в който смятате да бъдат осигурени места за всички желаещи и ненастанени деца в общинските детски ясли и градини?

С уважение,

13.02..2012 г.      Общински съветник: ……………………..
/Борис Цветков/

Отговор по точка 6        http://sofiacouncil.bg/content/docs/c_f24409.pdf

Коментар на Борис Цветков по питането за недостига на места за деца в общинските детски ясли и градини и на отговора на кмета на Столична община:
Не съм доволен от отговора Ви, защото той не отговаря на конкретно поставените от мен въпроси:
Колко са кандидатствалите за детска ясла и градина деца?
и Колко са децата, които няма да бъдат приети в детска ясла и градина от септември т.г.? за всички набори, а не за избрани от Вас три набора!
Отговорът, който не ми давате е:
Според информационната система към 4.03.2012 г.:
Кандидатствалите за детска ясла и градина са 23869 деца (ясла: 9680, градина: 14189)
Обявените свободни места за ясла и градина са 8763 деца (ясла: 4367, градина: 4396)
Няма да има място в ясла и градина за 15 106 деца: Повтарям 15 106 деца от кандидатствалите (23869 деца) няма да могат да посещават детска ясла и градина.
Това се случва при поредна година с деклариран приоритет образование, при разходвани по ваши данни над 268 000 000 лв. и при положение, че имате единодушната подкрепа от всички съветници за всички действия и финансови средства. Като БСП постоянно предлагаме повече средства за строеж на нови общински детски ясли и градини – във всеки бюджет на СО и СОПФ.
Освен липсата на конкретните отговори (които споменах) виждам и следните неточности и грешки: (учудвам се как са ви подвели да подпишете такъв отговор!!!)
1. не е вярно че само в три детски градини са останали външни структури: всички живущи в съответните райони (които вероятно следят дискусията) знаят, че освен в трите цитирани от вас случаи:
– и в детската градина в Младост 1, където изгонихме НАП бяха настанени общинско предприятие и общински служби, а не деца.
– и в детска градина е настанена районната администрация на район Изгрев
– и в детската градина в Люлин 6 м.р. е удължен договора на наемател

2. не е вярно, че има мораториум: как при мораториум и актуализирана програма от 2008 г. са удължени договорите в детската градина в Люлин и в детската градина в Сердика, изтекли през 2009-2010 година и удължени до 2015? Това са драстични примери за неизпълнение на програмата, за нарушение на декларирания и прокламиран на думи мораториум и дори за двоен стандарт – едни остават, защото имат лоби и връзки в администрацията, а други не – защото не са намерили кой да мотивират да им помогне.
3. не е вярно, че проблемът с недостига на места е решен в четири района – Банкя, Кремиковци, Панчарево и Нови Искър: за съжаление има чакащи деца и кандидатствалите са повече от обявени свободни места и там
4. не е вярно, че само за 2600 от тригодишните деца (родени 2009 година) няма да има място в детските градини. Вероятно информацията ви е към миналата година. От септември НЯМА място в градините за 4391 тригодишни деца (кандидатстват 8285, обявени места 3894). Има ли разлика между 2600 и 4391 деца, според Вас?
5. не са верни и числата по райони и по години на раждане:
Не може да пишете, че например в район Искър остават 141 ненастанени деца (родени 2008) като ето ви списъка с имената на 225 деца набор 2008, за които няма място в градините!!!
6. Освен, че е неизпълнена програмата и не са построени градините на ул. Победа-р-н Оборище, в Слатина кв.64 и др., какво се случва на терените, извадените от Софийски имоти с решение на СОС:
– теренът в Стрелбище: дори не сте предприели стъпки за преотреждане на терена от зелена площ в терен за детска градина и в обсъждания от гражданите ПУП на Стрелбище теренът си остава зелена площ. Съответно там няма и не се строи детска градина, подобно е и положението на другия изваден терен в Красно село, не се изпалзва за детска градина и сградата в р-н Лозенец. 
7. в отговора ви многократно се говори колко са пребоядисани, колко ремонтирани и колко са освежени, което е важно и има отношение към подобряване на условията за децата, но няма конкретно отношение към проблема с недостига на места.
8. Не са осигурени места за над 400 петгодишни деца от септември (кандидатстват 695 деца, свободни места: 300). За следващата година остават извън детска година над 1607 петгодишни деца. И това е само от кандидатствалите.
9. Не са ви точни данните за обхвата на децата. 25% от кандидатствалите деца в градинска възраст не са обхванати в детски градини. А от всички деца в тази възраст процентът е още по-голям. И тук сме далеч от целите на европейските страни за 90% обхват, за съжаление. При яслената възраст положението е още по-тревожно – и данните не са ви верни и сме далеч от европейските стандарти – над 30 % от всички деца в яслена възраст да бъдат в детски ясли.
Накрая: не отричам усилията ви да промените посоката: от продаване и раздаване на детски градини при предишни десни кметове към строеж на нови! Не отричам усилията ви да ремонтирате и поддържате материалната база.
Упрекът ми е, че като кандидат кмет на два пъти обещахте решаване на проблема. В управленската ви програма 2008-2011 г. достъпна на сайта на СО:  и днес пише:
Приоритет 3: Изграждане на нова материална база на образованието
3.2. Изграждане на нови детски градини
Срок: 2011 г.
Очаквани резултати: Преодоляване на недостига на места в детските градини
Ето това е проблемът – не е изпълнено това обещание, не е преодолян недостига на места в детските градини – пак повтарям, за съжаление, над 15 106 деца остават от септември извън общинските детски ясли градини!

Излъчване на живо на: http://www.request.bg/index.php/lang-bg/sofia-council-sessions-live-broadcast

Още по темата

Най-четеното