НачалоПолезноЗадължителна предучилищна подготовка от 5 годишна възраст

Задължителна предучилищна подготовка от 5 годишна възраст

От следващата учебна година предучилищната подготовка става задължителна за всички деца, навършили 5 години.

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов сподели мнението, че въвеждането на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в първи клас ще допринесе за намаляването на необхванатите и отпадащи от училище деца, както и за социализиране на децата, включително и на тези, за които българският език не е майчин. Според приетият проектозакон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, промените трябва да влезат в сила от септември.

{loadposition content_adsense}

 

Подготовката на децата за училище да е задължителна в годината, в която детето навършва петгодишна възраст и да се осъществява в подготвителни групи в детските градини и училищата, предвиждат одобрените от правителството промени.

Причините, които налагат измененията, произтичат от поетите от правителството ангажименти, както и от работната програма „Образование и обучение 2020“ за изпълнение решенията на Лисабонската стратегия.

Това, което може да направи нашата страна, е да започне поетапно, постепенно включване на децата след навършване на петгодишна възраст в системата, за да може през следващите години наистина да кажем, че процентът на тези, които в последствие отпадат от училище, е все по-малък и по-малък, обясни министър Игнатов.

Той цитира данни, според които през последните години броят на отпадащите от училище деца е намалял от 25 на сто до 14 на сто.

Във връзка със задължителното въвеждане на предучилищната подготовка, в срок от една година, общините ще трябва да създадат условия за обхват на всички деца, подлежащи на задължителна подготовка, както и да осигурят безплатен транспорт за децата до детската градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на територията на съседна община. За тази година средствата, необходими и осигурени за реализация на мярката са в размер на 9 млн. лв., допълни министърът на образованието.

В законопроекта се предвижда  сериозно завишаване на глобите за родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължително обучение.

Още по темата

Най-четеното