НачалоВъпроси и отговори за СофияПрием в детските градини на Столична община 2009 г.

Прием в детските градини на Столична община 2009 г.

1. Общи въпроси
2. Свободни места
3. Регистриране
4. Кандидатстване
5. Общи критерии
6. Социални критерии
7. Допълнителни критерии
8. Шансове за прием
9. Входящи номера
10. Класиране – Квоти
11. Контрол
12. Преместване

 

 

1 . Общи въпроси

1.1. Детето ми е родено 2005 г. и в момента чака на опашка за текущ прием. Ще има ли промяна за нас след приемането на новите Правила за прием?
Не, няма промяна. Новите правила за прием се отнасят до деца, родени 2006 г. и по-малки. За родените 2005 г. и по-големи продължават да важат правилата от 2008 г. Опашките за групите с текущ прием за родените 2005 г. и по-големи се запазват. Когато се освободи място в група с текущ прием, системата ще класира следващото дете на опашката съгласно правилата от 2008 г. Класиранията за групите с текущ прием ще продължат ежеседмично на 18.04.2009 г.

1.2. Детето ми трябва да постъпи в подготвителна група за училище, което е задължително. Какво да правя, ако няма места в подготвителна група в детска градина?
Деца, които не са посещавали детска градина ще бъдат насочвани към подготвителните групи в училищата. За всички деца на възраст за подготвителна група са осигурени места в детските градини или училищата. Свържете се с близките до вас училища.

1.3. Детето ми е родено през януари 2007 г. Ще може ли да кандидатства с предишния набор 2006?

Да. Деца, родени през януари 2007 г. ще могат да кандидатстват с предишния набор 2006, но само с него. За целта трябва да направите специална заявка в профила на детето. Веднъж избран, наборът не може да се сменя за класиранията преди септември.

Деца, родени през декември не могат да кандидатстват със следващия набор. Тези ограничения важат само за опашките за класиране, които са по набори. Конкретното разпределение на децата при сформиране на групите се решава от директора на детската градина.

1.4. Нямам компютър и не мога да ползвам интернет. Какво да направя, за да кандидатствам?

Отидете на място в детска градина и писмено заявете информацията за вашето дете и реда на кандидатурите, които желаете. Директорът на градината ще въведе информацията за вашето дете и ще извърши необходимите действия от Ваше име. Следете списъците на класираните при тяхното изнасяне пред детските градини.

1.5. Кои са основните дати за прием в детските градини през 2009 г.?

Основните дати са:
30.03.2009 г. – обявяване на свободните места;
6.04.2009 г. – начало на актуализация на профилите съгласно новите правила;
23.05.2009 г. – първоначално класиране;
25.05.2009 г. – заявяване на входящи номера – само за кандидатури, попадащи в групи с равен брой точки при първоначално класиране;
Вижте секция „Календар” в сайта: http://kg.sofia.bg/?page=cal

1.6. Детето ми посещава яслена група в общинско ОДЗ. Трябва ли да кандидатстваме за 1-ва градинска група от септември?

Не. Децата, които са записани в общински детски градини автоматично продължават в следващата група през септември.

1.7. Когато излезе пълните правила и обяснения затова как ще става записването и кандидатстването ще има ли технологично време родителите да се запознаят с това какво, кога и защо трябва да правят?

Да, ще имате достатъчно време до 18:00 ч. на 21.05.2009 г. да актуализирате профилите си, да добавяте кандидатури и да променяте тяхната подредба.

1.8. В момента на опашките за групите с текущ прием има деца, родени 2006 и по-малки. Какво ще стане с тях?

На 30.03.2009 г. всички кандидатури на деца, родени 2006 и по-малки, бяха прехвърлени според новия регламент в групите с прием от септември. Децата, родени 2005 и по-големи, ще продължат да чакат на опашките за текущ прием според стария регламент.

1.9. Детето ми навършва 3 години през март и по новите наредби трябва бъде изписано от „чиста” ясла същия месец. Защо няма да може да посещава детска градина до септември, тъй като трябва да си чака набора?

Има практика децата в самостоятелните ясли да се задържат поне до лятото. За съжаление, по новите наредби децата би трябвало да се изписват в момента на навършване на 3 години. Това е противоречие на нормативната уредба, което ние не можем да разрешим. Най-добре е да говорите с директора на яслата с молба да задържи детето до лятната ваканция.

1.10. Детето ми е родено 2008 г. през декември. Ще мога ли да кандидатствам за прием от септември, въпреки че няма да имаме навършени 10 месеца?

Да, ще можете. Всички деца, родени 2008 г. ще могат да кандидатстват с набора си, независимо от датата на раждане. Ако бъдете класирани, директорът ще запази мястото, докато детето навърши 10 месеца или ще го приеме направо.

1.11. Не съм съгласен с някои от правилата за прием. Какво мога да направя?

Ние не можем да отговаряме на принципни въпроси, разискване на качествата на правилата, юридически въпроси и други, които не са свързани с конкретното приложение на правилата и процедурите по прием.

Нашата роля е да помогнем на родителите да изпълнят коректно и успешно процедурата по прием чрез системата.

Може да се обърнете с писмо или лично към Работната група, за да бъде взето мнението Ви при обсъждане на евентуални подобрения на правилата за следващата година. Депозирайте писмото в Дирекция „Образование”.

 

2 . Свободни места в детските градини 

 

2.1. Обявените свободни места за септември са по-малко от общия брой места за съответния набор. Защо?

Защото общия брой места включва и децата, които са записани в детската градина в предходни години и автоматично се прехвърлят към съответната група през септември.

2.2. Защо групите навсякъде са препълнени? Не се ли намалява качеството на услугата?

Това действително е сериозен проблем. От една страна, трябва да се търсят всички възможни резерви, за да се приемат повече деца в условия на остър дефицит. От друга страна, не бива да се допуска намаляване на качеството на услугата под определен минимум. Отговорността и правото да определят баланса между тези две противоречиви изисквания е на директорите.

2.3. Миналата година са приемани допълнително деца извън общото класиране. Каква е гаранцията, че това няма да се повтори и тази година?

Регламентът от миналата година имаше пропуски, което наложи да бъдат записвани деца като специални случаи – най-често тези деца имат реална нужда по социални или здравословни причини. Тази година всички деца трябва да преминат през класиране с точки. Само Дирекция „Образование“ ще има право да дава извънредни точки. В правилата, утвърдени от Столичния общински съвет, е записано, че контролът се осъществява заедно с представители на Работната група. Следователно, тази година можем да очакваме голямо намаление на приетите деца извън регламента или по неоснователни причини. Именно това ще бъде един от важните критерии за успех на системата.

2.4. След като приети деца, набор 2006 ще останат с набора си от септември, това ще освободи ли места в текущите групи?

Да, в текущите групи (набор 2005 и по-големи) ще се освободят места от септември – около 800. Те ще бъдат обявени и на тяхно място ще бъдат класирани нови деца от тези набори по регламента от 2008 г.

2.5. Ще има ли допълнителни места за набор 2006 и по-малки от септември?

Да, очакваме групите да се уплътнят с още 500-1000 места за набор 2006 и по-малки през септември. Всеки директор ще прецени с колко деца може да уплътни групите. Всички деца ще бъдат класирани през системата, което значително намалява възможностите за злоупотреби.

2.6. Децата със СОП (специални образователни потребности) вече класирани ли са? Извадени ли са техните бройки от общия брой свободни места?

Не, не са класирани още. Свободните места ще бъдат намалени, когато децата със СОП бъдат записани служебно преди класирането. По данни от миналата година, тези деца ще са около 150.

Все още няма определена дата от Дирекция „Образование” за записване на децата със СОП. Във всеки случай, няма да има повече от едно дете със СОП в група.

Опашките от квотата за социални предимства ще са отделни от общите опашки и ще се виждат.

 

3 . Регистриране в системата за кандидатстване за детска градина 

 

3.1. Детето ми е родено 2007 г. и е регистрирано в системата с предварителни кандидатури. Трябва ли да правя нова регистрация за прием от септември? Какво става с предварителните кандидатури?

Не, няма нужда от нова регистрация. Регистрацията е валидна и предварителните кандидатури ще бъдат трансформирани в активни кандидатури за групите с прием от септември на 30.03.2009 г. След 6.04.2009 г. ще можете да актуализирате профила на детето с информация за определяне на точките по новите Правила за прием. Ще получите съобщение.

3.2. Нямаме регистрация, а желаем да кандидатстваме за септември. Какво да направим?

Изчакайте до 6.04.2009 г. Тогава ще можете да регистрирате нови профили на родителите и децата в семейството, както и да въведете информация за определяне на валидните критерии и списък от кандидатури.

3.3. Системата не приема промени в профила на детето ми. Изпуснали ли сме нещо? Ще навреди ли забавянето на шансовете ни за прием?

Системата няма да позволява актуализация на профилите от 28.03.2009 г. до 6.04.2009 г. поради преминаване към новите Правила за прием. След 6.04.2009 г. ще можете да актуализирате профила на детето с информация за определяне на точките по новите Правила за прием, да добавяте и пренареждате кандидатурите си. Шансовете Ви за прием не зависят от датата на актуализация на профила, нито от датата на добавяне на кандидатури – стига това да е направено преди първоначалното класиране на 23.05.2009 г. Имате месец и половина за актуализация.

3.4. Не съм регистрирал втория родител. Как мога да го направя?

Натиснете бутона „Добави родител” в началната страница на профилите. Въведете ЕГН и имената на втория родител. След това попълнете необходимите данни в профила на втория родител, за да получите пълния брой точки. Следвайте тези инструкции: http://kg.sofia.bg/?page=news&id=177

3.5. Искам да регистрирам ново дете в семейството. Как мога да го направя?

Натиснете бутона „Добави дете” в началната страница на профилите. Въведете ЕГН и имената на детето. След това попълнете необходимите данни в профила на детето. Следвайте тези инструкции: http://kg.sofia.bg/?page=news&id=177

3.6. Как да направя нова регистрация?

Следвайте тези инструкции: http://kg.sofia.bg/?page=news&id=160

 

4 . Кандидатстване в детските градини 

 

4.1. Защо не сте публикували броя на чакащите за всяка група?

Броят на чакащите в първоначалните списъци само би ви заблудил в момента. Всички са кандидатствали на много места и общия брой кандидатури в една група не дава абсолютно никаква представа за шансовете ви за класиране. Освен това, много хора още не са актуализирали профилите си. Изчакайте до началото на май за реалистична индикация за шансовете за прием.

4.2. Как да преценим къде е най-изгодно да кандидатстваме?

Такава представа ще започне да се оформя след 6.03.2009 г., когато ще започнат да се изчисляват точки. В допълнение, в началото на май ще дадем повече информация на всеки родител за шансовете му. Ще уточним допълнително.

4.3. Можем ли да кандидатстваме от сега за догодина?

Не. Може да се регистрирате, но във всички градини ще получите надпис „Няма прием за този набор”, ако се опитате да добавите кандидатури. Изчакайте обявяването на свободните места за прием от септември следващата година. Обикновено свободните места се обявяват през март. Тогава ще може да добавите кандидатури.

4.4. Как стоят нещата с интернет записването за ясли?

ИСОДГ поддържа прием в ясли, които са част от ОДЗ на Столична община. Прием в „чисти”/самостоятелни детски ясли или частни заведения засега не се поддържа.

4.5. Пази ли се ред за следващата година или пак наново трябва да се регистрираме?

Всеки, който е регистриран и кандидатствал за прием в ОДЗ или ЦДГ на Столична община запазва кандидатурите си, докато не бъде класиран. Ако тази година не бъдете класирани, кандидатурите Ви се запазват за следващата със същия брой точки. Прехвърлянето към по-горна група става автоматично.

Не съществува „подновяване на регистрация”. Регистрация се прави веднъж. Кандидатурите се запазват през годините, но могат да се променят от родителите. Точките по критериите остават същите, освен ако няма променени обстоятелства, които трябва да се отразят от родителя. Разбира се, това предполага, че правилата за следващите години ще бъдат подобни, що се отнася до критериите и точките. Възможни са малки подобрения, но не очакваме значителни промени на правилата в следващите години – особено, ако приемът тази година премине успешно.

4.6. Какво да правя, като завърша четвъртата стъпка?

На четвърта стъпка трябва да актуализирате профилите:

  • въведете необходимите данни в профилите на родителите и децата;
  • прегледайте критериите и да заявите тези, които отговарят на Вашата ситуация;
  • прегледайте списъка с кандидатури и ги подредете по ред на желанията;
  • добавете или премахнете кандидатури, ако искате.

С тези действия завършвате четвъртата стъпка.

Добре е да прегледате списъците на кандидатурите отново и да видите какви подточки събирате. (Подточките по ДК1 – брат/сестра в същата градина ще бъдат изчислени през май, когато внедрим регистъра на всички деца в градините.)

В началото на май следете новините. Тогава ще пуснем индикация за реалните шансове за прием, за да може да подредите кандидатурите по най-изгоден начин.

4.7. Дали ще са активни предишните предварителни кандидатствания? Сега не ги виждам като опция, но преди имаше“предварително кандидатстване, което се активира при навършване 3 години на детето“?

Предварителните кандидатствания са прехвърлени. Вече няма да има такива. Системата в момента не позволява да се направи кандидатстване към някоя градина, ако не сте в съответния набор. Например, децата за ясла не могат да кандидатстват за ЦДГ, а само за ОДЗ. Влезте в секцията „Кандидатури” и добавете желаните градини.

 

5 . Общи критерии за прием в детските градини 

 

5.1. Кога се доказват критериите?

Критериите се доказват на място в момента на записване на детето в детската градина. Трябва да се представят всички необходими документи. Ако документите не съответстват на заявените критерии, директорът ще откаже записване и ще върне кандидатурата за повторно класиране със съответния намален брой точки.

5.2. Как мога да откажа вече заявен критерий?

 Натиснете бутона „Откажи” срещу вече заявен критерий. Ако искате да заявите критерия отново, натиснете „Заяви” и въведете исканата информация. След засичане на заявките за критерии с различни регистри, те няма да могат да се променят повече.

К1. Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община – 3 т.

5.3. Ние живеем под наем, но нямаме регистрация на този адрес. Как да докажем, че живеем там?

Трябва да направите адресна регистрация (постоянна или настояща) по местоживеене на семейството. Съответно, при записване ще трябва да представите или лична карта за постоянна регистрация, или служебна бележка за регистрация на настоящ адрес.

5.4. Имаме различни адресни регистрации от реалното местоживеене на семейството. Трябва ли да си сменяме личните карти?

Няма нужда да сменяте лични карти – достатъчно е да имате регистрация по настоящ адрес там, където реално живее семейството. Този адрес трябва да е въведен в профила на първия родител. Там, където са децата.

К2. Работещ родител /или в отпуск по майчинство/, който е социално осигурен – по 1 т. за родител

5.5.

Не живея с бащата на моето дете и нямам добри отношения с него, въпреки че родителските му права не са отнети. Как да докажа точка за него по К2?

Ще направим всички възможно да осигурим информация за другия родител, за да не ощетяваме децата в този случай. При всички положения, един родител управлява профилите на децата в семейството. Вие трябва да създадете профил на бащата и да декларирате трудовия му статус. Така ще участвате с пълен брой точки в класирането.

Разбира се, трудовия статус на бащата трябва да се докаже при записване. Ще трябва да се вземете служебна бележка директно от работодателя на бащата.

5.6. Съпругът ми работи в чужбина, ще ми признаят ли бележката, естествено преведена и легализирана и колко време преди това мога да я извадя?

Изисква се социална осигуровка от НОИ. Работа в чужбина, която няма социална осигуровка от НОИ не може да бъда призната.

5.7. Не разбирам защо са ощетени родителите, които са безработни с обезщетение и им се внасят осигуровки от бюрото по труда.

Позицията на Дирекция „Образование“ е, че тези родители са в състояние да гледат децата си и не получават точка. Буквално: „Тези лица, които са безработни, но са в срока на получаване на помощи от бюрата по труда, не са трудово ангажирани и те могат да отглеждат децата си в домашни условия.” Съжаляваме, но няма да получите точка. Обърнете се към Дирекция „Образование” за повече информация. Ние само прилагаме правилата.

К3. Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на Столична община – по 1 т. за родител

5.8.

Аз съм редовен студен и едновременно с това работя. Мога ли да ползвам две точки по К1 и К2.

Не. Може да ползвате само една точка – или като работещ, или като редовен студент. Сумата от точките по К1 и К2 не може да надвишава 2.  

5.9. Как стои въпросът с майките студентки по майчинство? Аз в момента съм прекъснала за 1 година по майчинство напълно правомерно и със запазени студентски права.

Да, ще се ползвате 1 точка – точно както работещите родители в отпуск по майчинство.

К4. Детето има поне един родител или баба/дядо, които работят в детско заведение на територията на Столична община – 3 т.

 

 

К5. Детето посещава самостоятелна общинска детска ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване – 1 т.

5.10. До кога се отчита К5 – до записването ли или до момента на тръгване на детската градина?

Месеците посещение на ясла се отчитат 6 месеца се отчитат към момента на записването. Разглеждат се предходните 12 месеца, т.е. детето трябва да е посещавало яслата за най-малко 6 месеца общо в периода от датата на записване до същата дата на предходната година.

За кои набори важи тази точка по К5?

Внимание! Точката по К5 важи само за кандидатстване в 1-ва група от септември, т.е. за набор 2006! Това предимство няма за цел да улесни преместване от една ясла в друга, а да даде по-близки шансове на деца, посещаващи самостоятелна детска ясла за прием в 1-ва градинска група с тези, които са в яслени групи в ОДЗ и преминават автоматично.

6 . Социални критерии за прием в детските градини 

6.1. Опашките на социалните (40%) и общите (60%) критерии отделно ли ще се виждат за всяка градина?

Да, опашките от квотата за социални критерии ще са отделни от общите опашки.

СК6. Деца-сираци – 6 т.

 

 

СК7. Деца-полусираци – 3 т.

 

 

СК8. Деца, на които поне един член на семейството е с трайно намалена работоспособност от 71 % до 100 % – 3 т.

6.2. Деца с ТЕЛК, които кандидатстват за детска градина, ще получат ли точки по този критерий?

Да, ще получат точки, но децата със СОП и ТЕЛК ще бъдат класирани предварително по списъците от съответните комисии. Има изрично условие детето да може да се интегрира в обща група.

СК9. Дете с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права – 3 т.

 

 

СК10. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето – 3 т.

 

 

 

СК11. Деца в риск, съгласно определението по §1, т. 11, букви „б” и „в” от Закона за закрила на детето – 3 т.

 

 

 

СК12. Деца от многодетни семейства с три и повече деца от едно домакинство – 2 т.

 

 

СК13. Деца-близнаци – 2 т.

 

 

7 . Допълнителни критерии

7.1. Допълнителните критерии на педагогическите съвети подлежат ли на корекция или са окончателни?

Допълнителните критерии са приети на заседание на педагогическите съвети на детските градини със съответните протоколи. Те са одобрени от Дирекция „Образование“ съгласно изискванията на Правилата на прием от СОС. Няма възможност за промяна за тази година.

ДК1. Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември

7.2. Защо не се изчисляват подточки по ДК1?

Точките по този допълнителен критерий ще се определят автоматично след внедряване на регистъра на всички деца в градините в началото на май. Достатъчно е да сте регистрирали профила на брат/сестра, които посещават детска градина – връзката ще бъде направена автоматично. Ако след внедряването на регистъра не виждате подточка по ДК1, пишете до екипа за поддръжка.

7.3. Ще излезе ли автоматично, че по-голямото ми дете вече посещава ДЗ и кое точно, или аз ще го въвеждам?

Да, ще излезе автоматично – стига по-голямото дете да има профил към семейството. В началото на май ще внедрим регистъра на всички деца в градините. Информацията за ДК1 ще се вземе директно от регистъра.

ДК2. И двамата родители на детето работят (вкл. в отпуск по майчинство) или са редовни студенти – 0.1 т.

7.4. Защо този критерий се дублира с К2, утвърден от СОС?

Допълнителните критерии задават подредба само в рамките на групи с равен брой точки по критериите от СОС. Те се избират от педагогическите съвети на детските градини, които имат правото да дублират критерии на СОС. Това просто означава, че работещите родители ще се подредят по-напред в рамките на групи с равен брой цели точки.

7.4.1. Аз съм самотен родител. Защо да не получа подточка по ДК2?

Ако отговаряте на изискванията и сте заявили СК9 „Неизвестен родител или отнети родителски права”, ще получите подточка по ДК2.

ДК3. Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони)

7.5. Чухме, че някои градини въвеждат допълнителни критерии по квартали (например, Младост 1). Това вярно ли е?

Не. Важат цялостните административни райони, които включват по няколко квартала. Например, район „Младост” включва кварталите Младост 1, 2 и 3. Административните районите са дадени в секция „Детски градини” на сайта. Гледа се адреса на местоживеене на семейството, който е даден в профила на първия родител. Съответно, трябва да изберете района на този адрес, за да бъде изчислена подточката правилно.

7.6. Как ще се доказва, че семейството живее на територията на административния район на детската градина?

Поне един от родителите трябва да има настояща или постоянна регистрация в този район. Съответно, при записване ще трябва да представите или лична карта за постоянна регистрация, или служебна бележка за настояща регистрация.

7.7. Трябва ли да се регистрират и двамата родители, или е достатъчно единият да има регистрация на територията на административния район?

Адресът, въведен в профила на първия родител трябва да отговаря на реалното местоживеене на семейството. Разглежда се районът на реално местоживеене на семейството. Достатъчно е единият родител да има регистрация за постоянен или настоящ адрес там.

Няма значение какво избирате в профила на втория родител. Тази информация не се взима предвид за ДК3.

ДК4. Детето има поне един родител, който работи в системата на столичното образование (включва педагогически и директорски персонал на постоянен договор в основните, средни и висши училища на територията на Столична община)

7.8. Съпругът ми работи в БАН и преподава на хонорар в УНСС. Имаме ли предимство?
Работата БАН не е работа във висше училище и не носи предимство. За преподаватели във висши училища е необходимо да са асистенти или хабилитирани преподаватели на постоянен договор. Ако съпругът Ви преподава на хонорар, не ползвате предимство по ДК4.
7.9. Ако съм нехабилитиран преподавател, важи ли този критерий? Само за държавни ВУЗ-ове и училища ли важи? Как стои въпроса с колежите?
Нехабилитирани преподаватели са асистентите – стига да са на постоянни договори – за тях важи. Важи за всички акредитирани основни, средни и висши училища на територията на Столична община – само за преподавателски състав и директори. Съгласно Закона за висшето образование: „Висшите училища са университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи.” На сайта на МОН има регистър на всички акредитирани висши училища.

ДК5. Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина;

7.10. Кой адрес ще се взима за месторабота – този на конкретен офис доказано със служебна бележка или адреса на регистрация на фирмата?

Ще се гледа адреса на месторабота от служебната бележка. Този допълнителен критерий е избран само от няколко градини.

7.11. Студентите, които учат в административния район на градината, могат ли да се възползват от тази 0,1 т. на работещите?

Да, ще ползвате 0.1 т. – както работещите. Укажете района на ВУЗ в полето за район на месторабота. Този допълнителен критерий е избран само от 2-3 градини.

ДК6. Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца;
ДК7. Детето посещава определени самостоятелни детски ясли най-малко 6 месеца преди записване (самостоятелните ясли трябва да са посочени поименно).

7.12. Какво имате предвид – само някои конкретни ясли, или която и да било?

Има се предвид конкретни близки ясли. В страницата на градините, които са избрали този допълнителен критерий е написано точно за кои ясли ще се дава подточка. Този допълнителен критерии се отнася до три самостоятелни детски ясли: за ЦДГ 12 – ясла # 1 и # 28 и за ЦДГ 161 – ясла 24.

7.13. Защо не се изчисляват подточки по ДК7?

Само две градини са избрали този допълнителен критерий за общо три самостоятелни детски ясли. Ако избраната по К5 ясла не е #1, #28 или #24, допълнителна точка по ДК7 не се изчислява.
Всеки допълнителен критерий дава по една подточка (една десета) за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите на Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.

7.14. Как точно се дават подточките? Зависят ли от реда в списъка от допълнителни критерии?

Всеки допълнителен критерий носи една подточка (една десета), които се сумират се и се добавят към броя на точките по общите критерии. Например, ако събирате 8 точки по общите критерии и 2 подточки по допълнителните, ще имате 8.2 точки общо.

8 . Шансове за прием в детска градина

8.1. Как мога да преценя дали имаме шансове за прием в някоя градина?

Място в списъците не е добра индикация за шансовете за прием. Всички са кандидатствали на много места. Например, ако едно дете с висок брой точки бъде прието първо желание, неговите кандидатури ще бъдат премахнати от всички други опашки. Те ще се предвижат напред. В момента не може да определите кои кандидатури реално ще останат на опашката при класиране. Следователно, не може да определите какви са реалните шансове за прием.

8.2 Какво ще представлява индикацията за шансовете за прием?

В началото на май ще пуснем реална индикация за шансовете за прием, която ще се актуализира в края на всеки ден.

Смятаме да направим следното: Ще разделим списъците по квоти. Ще включим и подточките. Ще започнем да правим подредба на кандидатурите, все едно че извършваме класиране всеки ден. Така срещу всяка кандидатура ще започнете да виждате шансовете: „Високи“, ако бихте се класирали на този ден, „Средни“, ако бихте попаднали в гранична група и „Ниски“, ако не бихте се класирали. Това по никакъв начин не означава, че в деня на класирането ще получите същите резултати, но е много по-реалистична оценка на шансовете, отколкото да изследвате списъците и да се чудите непрекъснато. Ще помислим и за други начини за индикация.

 

9 . Входящи номера

Резултатите от анкетата към родителите са категорични: Всички градини ще приложат входящ номер за третично подреждане при равен брой точки, който ще се генерира от системата на случаен принцип под граждански контрол с публичен регистър. http://kg.sofia.bg/?page=news&id=195

9.1. Какво означава термина „гранична група”?

Става въпрос за тези групи с равен брой точки и подточки, които са на границата на прием в детската градина. Например, останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки и подточки (примерно, 8.1 т.). Тези 10 деца с 8.1 точки всяко образуват граничната група.

9.2. Входящият номер ще включва ли час и минута на подаване на заявката? Ще имаме ли по-големи шансове, ако подадем заявка в по-ранен час?

Не. Няма да има заявки за входящ номер! Входящите номера ще се получават автоматично от системата на случаен принцип за всички кандидатури, подадени преди 23.05.2009 г.

Няма да се изискват допълнителни действия от родителите! Обявената дата 25.05 за заявки за входящ номер отпада. Заявки няма да са необходими.

За кандидатури, подадени след първото класиране денят и часът на подаване ще се записва като входящ номер. Те ще се нареждат след всички кандидатури, подадени преди първото класиране при третичното подреждане в групи с равен брой точки.

9.6. Няма ли системата да се претовари пак, когато се заявяват входящи номера?

Не. Няма да има заявяване на входящи номера. Няма предпоставки за претоварване.

 

10 . Класиране – Квоти

10.1. Какво става с оставащите свободни места от квотата, ако в някоя група няма достатъчно кандидатури в квотата по социални критерии?

Ако квотата не е попълнена след 4 класирания, оставащите свободни места от квотата ще бъдат прехвърлени към общата опашка и на тях ще бъдат класирани деца по общите точки. 

10.2. Ще важат ли квотите, когато групите преминат в режим на текущ прием след септември?

Не. След септември квотите няма да важат. Най-нуждаещите се (тези с най-много точки, включително по социалните критерии) ще заемат малкото освобождаващи се текущи места.

10.3. Как ще се виждат кандидатстващите под квота за социалните критерии?

Ще има две отделни опашки – една по социални критерии и една обща. Свободните места ще се разделят в отношение 40/60 между двете опашки. Кандидатурите на деца, които имат точки по социални критерии ще се наредят на опашката по социални критерии. Кандидатурите на всички деца (без точките по социални критерии) ще се наредят на общата опашка.

 

11 . Контрол на кандидатстването в детските градини

 

11.1. Как ще се контролира записването и класирането?

Тази година всички деца, родени 2006 г. и по-малки трябва да преминат през класиране по точки. Само Дирекция „Образование“ ще има право да дава извънредни точки под контрол на Работната група. В правилата, утвърдени от Столичния общински съвет, е записано, че контролът се осъществява заедно с представители на Работната група. Следователно, тази година можем да очакваме още по-голямо намаление на приетите деца извън регламента или по неоснователни причини. Именно това ще бъде един от важните критерии за успех на системата.

11.2. Ще могат ли да се видят списъците на децата в текущите групи и на тези, които са прехвърлени от предходните групи?

Списъците на прехвърлените деца от предходните групи и на текущите групи няма да се виждат, но ще се вижда броят на децата. Това е решение на Дирекция „Образование“ от съображения за сигурност.

Броят на записаните и посещаващи деца (за всеки набор във всяка градина) ще се вижда постоянно. През целия период от първоначалното класиране до септември списъците от всички класирания ще са видими – както е в момента.

Списъци с класирани и записани ще има за всяко ежеседмично класиране. Тъй като всички деца ще бъдат класирани и записвани през системата, този процес ще е напълно прозрачен. Всяка седмица ще се вижда дали има свободни места, кои деца са класирани, кои записани и кои отписани/преместени.

Ограничения ще бъде наложени след септември, за да не може, който когато пожелае да види кои деца посещават определена градина. Регистърът с всички деца ще е достъпен до членове на Работната група, за да могат да изпълняват контролни функции съгласно Чл. 4.1 от Правилата за прием.

11.3. Какво означават 10+ т. в списъците? В крайна сметка е нормално да се вижда реалния брой точки.

Означава, че детето има повече от десет точки. Ограничението да не се виждат точките над определена граница е решение на Работната група. Търси се баланс между прозрачност и защита на лична информация. Мислим, че е справедливо спрямо родителите в по-тежко социално положение.

11.4. Кой ще може да дава допълнителни точки?

Комисия с участието на Работната група ще дава допълнителни точки само при извънредни обстоятелства. Това ще стане след общото класиране, когато квотите ще отпаднат и ще има само една обща опашка. Решенията на комисията ще са публични. Разбира се, публичните решения няма да съдържат лични данни.

11.5. Кой ще осъществява контрола?

Чл. 4.1 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет гласи:

„Контрол по спазване на реда за приемане на деца в общинските обединени детски градини на територията на Столична община се осъществява от Дирекция „Образование” с участието на представители на Работната група, създадена със Заповед РД 09-01-83/22.02.2008 г. на Кмета на Столична община.”

В Работната група участват представители на две неправителствени родителски организации – Асоциация „Родители” и Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”, както и други родители. Участват представители на Дирекция „Образование”, представители на директорите.

Няма по-добра гаранция за прозрачност от гражданския контрол, който е установен от Столичния общински съвет с Чл. 4.1 от Правилата за прием.

 

12 . Преместване от една детска градина в друга

 

12.1. Възможно ли е системата да открие деца, които искат да се преместят от една градина в друга и обратно, за да се извърши размяна?

Да. Такава функционалност ще бъде внедрена след първите няколко класирания. Необходимо е децата да са записани и да са от един и същи набор.

12.2. Не е ли логично деца, които посещават градина (в яслена или градинска група) да получават допълнителна точка при преместване, както тези, които посещават самостоятелна детска ясла?

Да, логично е. Дирекция „Образование” потвърдиха, че децата, които посещават детска градина, но искат да се преместят в друга ще получат 1 т. допълнително. Има ограничение, че допълнителната точка за преместване важи само за кандидатстване в текущи градински групи, не в яслени. Това е служебна точка извън правилата за прием, защото тя касае вече приети деца, които не намаляват общия брой свободни места. Допълнителната точка ще важи след септември месец – т.е. когато групите станат текущи.

Още по темата

Най-четеното