НачалоВъпроси и отговори за БургасПравила за приемане на деца в общински детски заведения(детски ясли, ОДЗ и...

Правила за приемане на деца в общински детски заведения(детски ясли, ОДЗ и ЦДГ) на територията на Община Бургас

ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (ЯСЛИ,ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ)

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Постъпването на децата в Общински детски заведения/ЯСЛИ,ОДЗ и ЦДГ/ на територията на Община Бургас се осъществява по желание на родителите.

 

І.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В ОБЩИНСКИТЕ

ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

1.Приемът на децата се извършва по документи, в съответното общинско детско заведение от директора или от упълномощено със Заповед от него лице.

1.1.При подаването на документите подателят получава задължително пореден входящ номер, издаден от детското заведение.

1.2.Заявления за постъпване в общинските ясли и яслените групи в ОДЗ се приемат от 01.01.- 30.04.2010 г.

1.3.Заявления за прием на деца от І – ва възрастова група (родени 2007година) се подават в детските заведения (ОДЗ и ЦДГ) от 01.04.-30.04.2010 г.

1.4.Заявления за прием на деца от ІІ-ра и ІІІ – та възрастова група се подават целогодишно и се приемат при наличие на свободни места (в ОДЗ и ЦДГ).

 

2. Задължителни документи:

2.1. Заявление по образец за прием в детско заведение /Приложение 1/.

2.2. Акт за раждане на детето(оригинал и копие).

2.3. Лична карта на родителя или документ за адресна регистрация(оригинал и копие).

2.4. Удостоверение от Община Бургас – Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“- за наличие или липса на задължения за предходна година на всеки от родителите.

3. Документи за наличие на определени обстоятелства :

3.1. Акт за смърт при дете-сирак или полусирак.

3.2. Акт за раждане (за трето и следващо дете в многодетни семейства и деца-близнаци).

3.3.Удостоверение от ВУЗ за съответната учебната година (за родители-студенти-редовна форма на обучение).

3.4. Експертно решение на ТЕЛК(НЕЛК) при установено увреждане на дете (50% и над 50%).

3.5. Експертно решение на ТЕЛК(НЕЛК) за установена намалена трудоспособност на един от родителите (90% и над 90%).

4.Критерии за осъществяване на приема :

4.1. Приемът на деца в детските заведения се извършва от комисия, определена със Заповед на директора.

4.2.С предимство се ползват следните категории деца:

* Дете сирак или полусирак(удостоверява се с акт за смърт);
* Трето и следващо дете в многодетни семейства и деца-близнаци;
* Друго дете от семейството, което посещава същото детско заведение;
* Деца на родители с постоянен или настоящ адрес към съответната Териториалната дирекции по техен входящ номер.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ(САМОСТОЯТЕЛНИ ЯСЛИ,ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ), НАМИРАЩИ СЕ

В СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ

 

Териториална дирекция(ТД)“ПРИМОРИЕ“ – ЦДГ №1″Звездица“, ЦДГ №3 „Радост“,ЦДГ № 5″Златна рибка“,ЦДГ №7 „Синчец“, ЦДГ №10 „Слънце“, ЦДГ№17 „Раковина“, ЦДГ№20 „Златното ключе“, ЯСЛА № 1 – ул.“Цар Симеон І“.

ТД „ЗОРА – ЦДГ№2″Ханс Кр.Андерсен“, ЦДГ№6 „Вълшебство“, ЦДГ№9 „Пламъче“,ЯСЛА № 3 – ул.“Сан Стефано“; Ясла № 5 „Щурче“-к-с „Лазур“.

ТД „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ – ОДЗ№3″Звънче“, ОДЗ№5 „Иглика“, ОДЗ№7 „Райна Княгиня“, ЦДГ №27 „Брезичка“, ЦДГ №28 „Детелина“, ЦДГ№29 „Моряче“.

ТД „ИЗГРЕВ“ – ОДЗ№2 „Зорница-Звездица“, ОДЗ№6 „Ран Босилек“, ЦДГ№14 „Здравец“, ЦДГ№30 „Изгрев“, ЦДГ№31 „Веселушко“.

ТД „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – ОДЗ№1 „Морска звезда“, ОДЗ№9 „Делфин“, ОДЗ№10 „Славейче“, ЦДГ№11 „Чайка“, ЦДГ№13 „Надежда“.

КВ.“САРАФОВО“ – ЦДГ №19 „Ален мак“.

КВ. „БАНЕВО“ – ЦДГ№21 „Синчец“.

КВ. „ВЕТРЕН“ – ОДЗ№4 „Калина Малина“.

КВ. „КРАЙМОРИЕ“ – филиал към ЦДГ № 3 „Радост“.

КВ. „ГОРНО ЕЗЕРОВО“ – филиал към ЦДГ№7 „Синчец“ .

.

КВ.“ДОЛНО ЕЗЕРОВО“ – ОДЗ№11 „Коледарче“.

КВ. „ЛОЗОВО“ – филиал към ОДЗ№11″Коледарче“.

ГР.БЪЛГАРОВО – ЦДГ №32 „Светулка“.

С.РУДНИК – ЦДГ „Калинка“ с филиал в с. Черно море.

С.РАВНЕЦ – ЦДГ „Теменуга“.

С.ТВЪРДИЦА – ЦДГ „Ракета“ с филиал в с.Маринка.

 

5.Обявяването на списъците с приетите деца се извършва на 28.05.2010 година на електронната страница на Община Бургас и на видно място в съответното детско заведение.

6.В едноседмичен срок от обявяването на списъците родителите, на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да посещава съответното детско заведение (Приложение № 2).

7. При липса на свободни места в отделни яслени и градински групи от дирекция „Образование и демографски въпроси“, предлагат на родителите място в друго детско заведение при съществуваща възможност за прием.

8.Приетите деца от І – ва възрастова група (ОДЗ и ЦДГ) постъпват в съответното детско заведение на 01.09.2010 г..

9.Деца, непостъпили до 10.09.2010 година без уважителна причина, отпадат от списъчния състав на детското заведение.

10.Освободените места се обявяват на електронната страница на Община Бургас и в детското заведение в срок до 15.09.2010 г.

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПРИЛАГАТ ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА И ДА ГИ ПОСТАВЯТ НА ДОСТЪПНО МЯСТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ!

 

РОДИТЕЛИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ПОДАВАТ МОЛБИ ЗА ПРИЕМ В ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ДЕТСКО ЗАВДЕНИЕ!

 

ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ САМО В ЕДНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, КАТО ВСЯКО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В РАЗЛИЧНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ СЕ ПРИЕМА КАТО РАВНОСТОЙНО!

 

Съгласувал : Йорданка Ананиева -Заместник-кмет „Култура и образование“

Д-р Лорис Мануелян- Заместник-кмет „ЗПСДТЗС“

 

Изготвил : Веселина Таралова – Директор на Дирекция ОДВ

Още по темата

Най-четеното